Cysylltu

Er bod nifer o bobl yn eu cynrychioli ar y tim, y prif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau yw:

 

Rhian Williams - Rheolwr Prosiect

Adran: Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia
Lleoliad: Ystafell 10, Adeilad Haldane, Parc Singleton, Prifysgol Abertawe,      SA2 8PP
Ffon: 01792 295099
E-bost: cadr@swansea.ac.uk