News Info

Ein haddewid i 'Ddeall Dementia'  Mae angen eich barn arnom

Ein haddewid i 'Ddeall Dementia' Mae angen eich barn arnom

16th February, 2017

Heneiddio'n dda yn Abertawe

Ein haddewid i 'Ddeall Dementia'

Mae angen eich barn arnom

 

Mae heneiddio'n dda yn flaenoriaeth  i'r gwasanaethau cyhoeddus yn Abertawe.  Mae gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys Cyngor Abertawe, Bwrdd Iechyd PABM, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu De Cymru a sefydliadau lleol eraill yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau ein bod yn cefnogi lles pobl hŷn.

 

Rhan bwysig o'r gwaith hwn yw addewid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i weithio tuag at fod yn gymuned sy'n deall dementia. Rydym am wybod yr hyn y gallwn ei wneud i sicrhau bod Abertawe'n lle gwell i bobl â dementia a phroblemau cof fyw ynddo. 

 

Mae lleisiau pobl â dementia, pobl â phroblemau cof a'u gofalwyr wrth wraidd y broses o ddod yn gymuned sy'n deall dementia'n well ac fe’ch gwahoddir i lenwi’r holiadur atodedig.

 

Os oes gwell gennych lenwi’r holiadur arlein ewch i’r cyswllt hwn os gwelwch yn dda:

 

www.swansea.gov.uk/ageingwellinswansea

www.abertawe.gov.uk/HeneiddionddaynAbertawe

 

Dychwelwch  holidauron wedi’u cwblhau erbyn 23ain o Chwefror 2017 os gwelwch yn dda

 

Gallwch rhoi’r holiaduron wedi’u cwbwlhau i fewn yn eich llyfrgell leol

 

Neu anfon at: Polly Gordon, Dinas A Sir Abertawe, Ystafell 3.3.16, Y Ganolfan Ddinesig, SA1 3SN

 

Neu ebostio i polly.gordon@swansea.gov.uk

 

 

 

‹ Back