Newyddion

 • Cynhadledd Flynyddol CADR

  Cynhadledd Flynyddol CADR

  27th July, 2017

  Achub y dyddiad!

 • Ein haddewid i 'Ddeall Dementia' Mae angen eich barn arnom

  Ein haddewid i 'Ddeall Dementia' Mae angen eich barn arnom

  16th February, 2017

  ae lleisiau pobl â dementia, pobl â phroblemau cof a'u gofalwyr wrth wraidd y broses o ddod yn gymuned sy'n deall dementia'n well ac fe’ch gwahoddir i lenwi’r holiadur atodedig.

 • Y Gweinidog yn ymweld â chanolfan arbenigol Abertawe ar gyfer ymchwil dementia

  Y Gweinidog yn ymweld â chanolfan arbenigol Abertawe ar gyfer ymchwil dementia

  15th August, 2016

  Os yw Cymru am fod yn genedl sy'n ystyriol o ddementia, mae angen buddsoddi mewn ymchwil i wella iechyd a gofal cymdeithasol, yn ôl y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans

 • Newyddion!

  Newyddion!

  21st December, 2015

  Rydym wedi bod wrthi'n ddygn tros y misoedd diwethaf yn gweithio ar ein gwefan a'r cynnwys ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gwefan CADR bellach wedi ei lansio.