Newyddion

 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ail-ystyried Seibiant

  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ail-ystyried Seibiant

  8th November, 2017

  Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn chwilio am enghreifftiau o arfer da ar gyfer adroddiad newydd ar wasanaethau seibiant. Dyddiad cau ar gyfer ymatebion: 8 Rhagfyr

 • Ymgynghoriad ar teithiau bws rhydd

  Ymgynghoriad ar teithiau bws rhydd

  25th October, 2017

  Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar teithiau bws rhydd i bobl hŷn a phobl anabl. Daw'r ymgynghoriad i ben ar 12 Ionawr 2018.

 • Adroddiad Blynyddol 2016-17

  Adroddiad Blynyddol 2016-17

  25th October, 2017

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2016-17, sy'n tynnu sylw at weithgarwch ymchwil ar draws y flwyddyn, bellach ar gael.

 • Y Gweinidog yn ymweld â chanolfan arbenigol Abertawe ar gyfer ymchwil dementia

  Y Gweinidog yn ymweld â chanolfan arbenigol Abertawe ar gyfer ymchwil dementia

  15th August, 2016

  Os yw Cymru am fod yn genedl sy'n ystyriol o ddementia, mae angen buddsoddi mewn ymchwil i wella iechyd a gofal cymdeithasol, yn ôl y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans

 • Newyddion!

  Newyddion!

  21st December, 2015

  Rydym wedi bod wrthi'n ddygn tros y misoedd diwethaf yn gweithio ar ein gwefan a'r cynnwys ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gwefan CADR bellach wedi ei lansio.